Jogi nyilatkozat

1. Általános tudnivalók

A Fodrászinfó (Hansági Dorottya egyéni vállalkozó) mint adatkezelő – a továbbiakban Fodrászinfó – tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen iránymutatás tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a Henkel milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Megtudhatja, hogy hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését a Fodrászinfó nyilvántartásából. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek a Fodrászinfó honlapjáról hiperlinkkel érhetőek el.

2. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

Kizárólag csak olyan személyes adatokat rögzítünk, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésünkre, illetve ehhez az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a látogató egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is.

A honlap meglátogatása során a Fodrászinfó bizonyos adatokat automatikusan, rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból eltárol. Ezek az adatok a látogató Internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a Fodrászinfó honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból az oldal látogatottságára lehet következtetni, az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználására nem kerül sor. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra. Amennyiben a Fodrászinfó az adatokat harmadik személy részére továbbítja, akkor az a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Amennyiben személyes adatokat bocsát a Fodrászinfó rendelkezésére, akkor azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg az Ön hozzájárulását meghaladva nem használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik személynek. Csak abban az esetben adjuk tovább az adatait az Ön hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli.

Jelen nyilatkozaton való bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá teszünk. Így bármikor információt szerezhet arról, hogy mely adatokat tárolunk, és miképp történik az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás.

3. Biztonság

A Fodrászinfó az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, valamint óvintézkedéseket tesz azok védelme érdekében – tehát elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében. A Fodrászinfó azon szerződéses partnerei, akik a Fodrászinfó részére nyújtott szolgáltatásokon keresztül – az Ön hozzájárulása, vagy jogszabályi rendelkezés alapján – hozzáférhetnek az Ön adataihoz, kötelesek ezeket titokban tartani és a szerződéses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.

4. Gyermekek személyes adatai

A Fodrászinfónak nem áll szándékában 16 éven aluli személyektől személyes adatot kérni. (Ahol szükséges, ott a megfelelő helyeken a Fodrászinfó kiemelten fel fogja hívni a gyermekek figyelmét arra, hogy ne küldjenek semmilyen személyes adatot a Fodrászinfó számára.) Amennyiben 14 éven aluli gyermek szülője vagy gyámja tudomást szerez arról, hogy gyermeke adatokat jutatott el a Fodrászinfónak, akkor ezen adatok törlése érdekében a jelen használati feltételek 6. pontjában felsorolt címek alatt fordulhat a Fodrászinfóhoz. Ebben az esetben a gyermek adatait azonnal töröljük a nyilvántartásból.

5. “Cookie-k”

6. Web Tracking (Webes nyomkövetés)

Ez a weboldal marketing célokra és a működés optimalizálása érdekében adatokat gyűjt, amihez a Google Analytics és a Facebook Pixel technológiáját veszi igénybe. A weboldal ennek érdekében sütiket is elhelyezhet.

Google Analytics Adatvédelmi Szabályzata: https://www.google.com/analytics/terms/hu.html

Facebook adatvédelmi szabályzata:
https://www.facebook.com/full_data_use_policy

 

7. Személyes adataival kapcsolatos Önt megillető jogok és jogorvoslati lehetőségek

A rögzített adatokat a Fodrászinfó törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Természetesen Ön is bármikor kérheti személyes adatainak nyilvántartásból való törlését illetve zárolását valamint tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Továbbá arra is jogosult, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására, vagy feldolgozására a jövőre nézve. Ezekben az esetekben, illetve, ha személyes adatait helyesbíteni kívánja vagy a nyilvántartott adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon hozzánk levél formájában (Fodrászinfó 1114 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 10.), vagy e-mailben (kozosseg@fodraszinfo.com). Kérjük akkor is lépjen kapcsolatba velünk, ha tudni szeretné, hogy szerepelnek-e adatok Önnel kapcsolatban nyilvántartásunkban, és ha igen, melyek ezek. Igyekszünk azonnal eleget tenni kéréseinek.

Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu) vagy Bírósághoz fordulhat.

8. Közösségi média beépülő moduljainak használata

Weboldalaink a facebook.com és az Instagram közösségi médiahálózat beágyazott beépülő moduljait (“plug-in-jeit”) is tartalmazhatják. Az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat rendre a Facebook Inc., illetve az Instagram Inc. (továbbiakban: szolgáltató) nyújtja.

A Facebook üzemeltetője a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). A Facebook beépülő moduljainak és azok megjelenésének áttekintését a következő oldalon találhatja meg: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Az Instagram üzemeltetője az Instagram Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Az Instagram gombok és azok megjelenésének áttekintését a következő oldalon találhatja meg: https://help.instagram.com/155833707900388

A weboldalainkat böngésző felhasználók adatainak magasabb szintű védelme érdekében ezek a beépülő modulok „2-kattintásos gombként” vannak létrehozva. A beágyazás ezen formája biztosítja, hogy amikor egy ilyen modult tartalmazó oldalunkról nyitnak meg egy oldalt, a modul nem kapcsolódik automatikusan az adott szolgáltató szervereihez. A böngésző csak abban az esetben létesít közvetlen kapcsolatot a szolgáltatók szervereivel, ha Ön aktiválja a beépülő modulokat, és ezzel engedélyt ad az adatok továbbítására. Ilyenkor az érintett szolgáltató közvetlenül az Ön böngészőjének továbbítja a különböző beépülő modulok tartalmát, ami azt követően a képernyőn is megjelenik.

A beépülő modul továbbítja a szolgáltató felé, hogy Ön mely weboldalainkat nyitotta meg. Ha weboldalunk böngészése közben be van jelentkezve Facebook vagy Instagram felhasználói fiókjába, a szolgáltató össze tudja vetni az Önt érdeklő (azaz az Ön által elért) információkat a felhasználói fiókjával. A beépülő modulok funkcióinak használata esetén (például kattintás a „Like” gombra, hozzászólás) a böngésző ezt az információt is közvetlenül a szolgáltatónak továbbítja megőrzésre.

Az adatok Facebook és az Instagram általi gyűjtéséről és felhasználásáról, valamint a fenti adatkezeléssel kapcsolatban az Önt megillető jogokról és rendelkezésre álló lehetőségekről a szolgáltatók adatvédelmi tájékoztatójában találhat további tudnivalókat:

A Facebook által kiadott adatvédelmi tájékoztató: http://www.facebook.com/policy.php

Az Instagram által kiadott adatvédelmi tájékoztató: https://help.instagram.com/155833707900388

Amennyiben el kívánja kerülni, hogy a Facebook vagy az Instagram összekapcsolja weboldalunk felkeresését az ezeknél a szolgáltatóknál lévő felhasználói fiókjával, weboldalaink megnyitását megelőzően ki kell jelentkeznie az adott felhasználói fiókból.

Használati feltételek
A folyamatos műszaki fejlesztések és a vonatkozó jogszabályi környezet változásai miatt az itt közölt Használati feltételek időről-időre módosulhatnak és/vagy kiegészülhetnek. Ezért kérjük, hogy honlapunk meglátogatása előtt mindig tekintse át a Használati feltételeket, és vegye figyelembe az időközben történt módosításokat és kiegészítéseket.

Bevezető

Ezt a honlapot Hansági Dorottya egyéni vállalkozó (1114 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 10.), továbbiakban Fodrászinfó üzemelteti. A honlapon előforduló hibákkal kapcsolatban a Fodrászinfó nem vállal felelősséget. A honlapon található információkat legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint közöljük.

A honlap használatával a látogatónak korlátozás illetve fenntartás nélkül elfogadnia a honlapra vonatkozó alábbi általános használati feltételeket.

A honlap Használatának Általános Feltételei

1. Szerzői jog

A honlap oldalai (azok tartalma, szerkezete) szerzői jogvédelem alatt állnak. A szerzői jogvédelem kiterjed különösen a sokszorosításra, adaptációra, fordításra, más adathordozón történő tárolásra és feldolgozásra ideértve az elektronikus tárolást vagy feldolgozást is. Az oldalak részben vagy egészben történő felhasználása csak a Fodrászinfó előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Bármilyen információ, adat sokszorosítása, és különösen a szövegek vagy azok részeinek, illetve a képanyagoknak a felhasználása, vagy bármilyen más célú használata és terjesztése csak a Fodrászinfó előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A terjesztés és sokszorosítás jogával a Fodrászinfó egy személyben rendelkezik.

2. Védjegyek

3. Harmadik személy honlapjára vonatkozó jognyilatkozat

a. A honlap lapjai más, harmadik személy által üzemeltetett honlapokhoz vezető linkeket (ún. „hyperlinkeket”) tartalmaznak. Ezeknek a honlapoknak a tartalmát a Fodrászinfó nem ismeri. A Fodrászinfó mindössze lehetővé teszi ezeknek a honlapoknak az elérését, tartalmukért azonban semmilyen felelősséget nem vállal. A harmadik személy által üzemeltetett honlapokra vezető linkek célja e honlapok megtalálásának a megkönnyítése, az ezeken az oldalakon található állítások nem tőlünk származnak. A honlapunkon található linkeken keresztül elérhető, harmadik személyek által üzemeltetett oldalakon közölt tartalmaktól egyértelműen elhatárolódunk. Különösen nem vállalunk felelősséget az ezeken az oldalakon előforduló esetleges törvénysértésekért vagy harmadik személy jogainak megsértéséért.

b. A Fodrászinfó honlapjáról hyperlinkeken keresztül elérhető honlapokért kizárólag az adott honlap tulajdonosa felel, ideértve az ott található oldalakon közölt tartalmakat, az ott eladásra kínált termékek értékesítését és az ezzel kapcsolatos rendeléseket.

c. A Fodrászinfó nem vállal felelősséget a hyperlinken keresztül elérhető oldalakon előforduló jogsértésekért, beleértve a szerzői jog, védjegyhez fűződő jog, egyéb szellemi tulajdonhoz vagy személyhez fűződő jog sérelmét.

d. Megrendelés vagy egyéb ügyletre vonatkozó jogi nyilatkozattétel esetén csak a felhasználó és az adott honlap tulajdonosa, illetve az ott szereplő ajánlattevő fél vagy személy között jön létre jogviszony, és semmilyen körülmények között sem a Fodrászinfó és a felhasználó között. Kérjük, olvassák el a hyperlinken keresztül elért, az ügylettel érintett szállító általános üzleti feltételeit.

e. Az e 3. pont alatti jognyilatkozat a fodraszinfo.com honlapon szereplő valamennyi linkre, továbbá bármely olyan honlap tartalmára vonatkozik, amelyre a felhasználó a linkek használatával eljut.

4. Általános jognyilatkozat

A Fodrászinfó honlaphasználattal összefüggő kártérítési felelőssége – a kár okától függetlenül – csak a szándékosan vagy súlyos gondatlanság által okozott károkra korlátozódik. A Fodrászinfó szerződéses kötelezettségének súlyos megszegése következtében beálló kötelező kártérítési felelőssége esetén a kártérítés teljes összege az előre látható károkra korlátozódik.

A Fodrászinfó mindent megtesz annak érdekében, hogy honlapjai vírusmentesek legyenek, a teljes vírusmentesség azonban nem garantálható. Ezért ajánljuk, hogy dokumentumok vagy adatok letöltése előtt mindenki gondoskodjon a megfelelő vírusvédelemről (pl. vírusirtó használatával).

A Fodrászinfó nem garantálja, hogy a Fodrászinfó honlapján kínált szolgáltatások hiányosságoktól vagy hibáktól mentesek, illetve mindig elérhetők.

5. Előrejelzések és szándéknyilatkozatok

A honlapon található, jövőre vonatkozó állításokat legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint fogalmaztuk meg.

Vegyes rendelkezések

Az itt közölt Általános használati feltételekre és azok értelmezésére a magyar jog irányadó, tekintet nélkül az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseire vonatkozó egyezményében foglalt rendelkezésekre, amelyeknek az Általános használati feltételekre történő alkalmazását kifejezetten kizárjuk. Az alkalmazandó jog által megengedett mértékben a honlapunkkal kapcsolatos valamennyi vita eldöntésére valamely magyar bíróság illetékes. Amennyiben az Általános használati feltételek bármely rendelkezése érvénytelen, vagy azzá válik, az nem érinti a fennmaradó rendelkezésék érvényességét.

Sütik
Honlapunk használatának megkönnyítése céljából sütiket (“cookie-kat”) használunk. A sütik a böngészőprogram által ideiglenesen az Ön számítógépének merevlemezén tárolt kisméretű információcsomagok, amelyek többek között az oldalaink közötti navigáláshoz szükségesek (lásd részletesen lejjebb). A sütik semmilyen személyes adatot nem tartalmaznak, és nem alkalmasak az egyes felhasználók beazonosítására. A sütiknek sok esetben egy, az Ön eszközén tárolt, véletlenszerűen generált számból álló egyedi azonosítója is van. A sütik között vannak olyanok, amelyek az internetes oldalon tett látogatás végén lejárnak, míg mások hosszabb ideig a számítógépén maradnak.

A sütik típusai

Belső sütik

A belső sütiket a meglátogatott internetes oldal helyezi el, és kizárólag az adott oldal tudja olvasni.

Külső sütik

A külső sütiket különböző szolgáltatásokat nyújtó más szervezetek helyezik el. A Fodrászinfó például külső analitikai szolgáltatásokat vesz igénybe, és az ezeket nyújtó szolgáltatók az általuk elhelyezett sütik révén tudnak adatot szolgáltatni az oldal és részeinek látogatottságával kapcsolatban. A meglátogatott internetes oldalakon beágyazott tartalom is lehet (például a YouTube-ról), és előfordulhat, hogy ezek az internetes oldalak saját sütiket helyeznek el.

Miért célszerű engedélyeznem a sütik használatát?

A sütik információit az Önnek nyújtott szolgáltatások javítására használjuk fel. Például:

lehetővé teszik valamely szolgáltatás számára az Ön által használt eszköz felismerését, így nem kell többször is megadnia ugyanazt az információt egy adott feladat elvégzéséhez, vagy az idő alatt, amíg az oldalon tartózkodik, például amikor internetes űrlapot vagy felmérést tölt kitámogatják a Gyűjteményem (MyCollection) funkciót lehetővé teszik a videó lejátszó megfelelő működését mérik, hogy adott idő szerint hányan vesznek igénybe szolgáltatásokat, lehetővé téve ezzel az adott szolgáltatások használatának egyszerűsítését, és biztosítva, hogy elég kapacitás álljon rendelkezésre azok gyorsaságának fenntartásához; elemzik az anonimizált adatokat, elősegítve ezzel, hogy megértsük a felhasználók és online szolgáltatásaink különböző jellemzői közötti összefüggések megértését, hogy ez által még jobbá tehessük azokat.

Mi történik, ha nem fogadom el?

Ha úgy dönt, hogy nem fogadja el a sütiket, akkor előfordulhat, hogy honlapunk bizonyos szolgáltatásai nem jelennek meg, vagy nem működnek megfelelően. Ez korlátozza az oldalunkon elvégezhető tevékenységeket, valamint hatással lehet a megjelenésre és a felhasználói élményre.

Példák az esetlegesen érintett szolgáltatásokra:

a Gyűjteményem (MyCollection) funkció használata az internetes oldal nyújtotta személyes élmény megvalósulása videók megtekintése az oldal kedveltként való megjelölése és megosztása közösségi hálózatokon keresztülbeágyazott tartalom megtekintése
A honlapunk által elhelyezett sütik

Süti szabályzat

„cookiesAccepted“ -süti
Ez a süti a felhasználók süti-használattal kapcsolatos döntéséről tárol adatot. A süti azt követően kerül elhelyezésre, hogy a felhasználó elfogadta („elfogadom”), vagy elutasította („nem fogadom el”) a sütik használatát.

Gyűjteményem (MyCollection)

„MyCollection“ -süti
A „MyCollection” süti a felhasználó tartalomgyűjteményéhez, illetve az esetlegesen máshonnan „kapott” tartalomgyűjteményhez tartozó azonosító számokat tárolja. Ha a felhasználó nem fogadja el a sütik használatát, a saját tartalom („MyCollection”) nem használható. A „MyCollection” használatával az azonosítók továbbításra kerülnek a szerverre, ahol megtörténik a kiértékelésük. Az adatkezelés az említett azonosítókon kívül más információra nem terjed ki.

Személyre szabás

Sok süti a felhasználóról tárol anonim információkat. Ezeket az adatokat arra használják, hogy célzott tartalmat nyújtsanak a felhasználók részére.

“cmReferrer” – süti
Ez a süti arról tárol információt, hogy a felhasználó honnan érkezett az adott internetes oldalra. Ez az információ is felhasználható arra, hogy személyre szabott tartalmat nyújtsanak a felhasználók részére.

“cmKeyword” – süti
Ha egy keresőmotor irányította a felhasználót az adott oldalra, a keresőmotor a felhasználó által megadott keresési kulcsszavakat is megadhatja. Ennek az információnak a kiértékelése alapján kiválasztott tartalom jeleníthető meg.

Az internetes oldal statisztikája

“webtrekkOptOut” – süti
Ez a süti akkor kerül elhelyezésre, ha a felhasználó elutasítja a látogatásával összefüggő információk tárolását. (Adatvédelmi nyilatkozat)

Egyéb

iFrames, JavaScript stb. technológiák alkalmazásával a felsoroltak mellett további belső, illetve külső sütik is előfordulhatnak a honlapunkon beágyazott (külső) tartalmakban. A sütik használatának engedélyezésével a felhasználó az ilyen tartalmak süti-használatát is elfogadja.

A Fodrászinfó nem gyakorol ellenőrzést a külső sütik felett, és nem vállal felelősséget azokért. Kérjük, további tudnivalókért keresse fel az adott harmadik fél internetes oldalát.

Az alábbi gombra kattintva engedélyezheti, illetve megtilthatja, hogy ez az internetes oldal sütiket helyezzen el az eszközén.

 

Névjegy
A honlap tulajdonosa:

Hansági Dorottya egyéni vállalkozó

Székhely:

H-1114 Budapest
Kosztolányi Dezső tér 10.

Postacím és telefonszám:

H-1114 Budapest
Kosztolányi Dezső tér 10.
tel.: 0036-30-2511-411

Cégnyilvántartás:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 66808527-1-43

E-mail kapcsolat:

kozosseg@fodraszinfo.com

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-93206/2016.